• MAY 20, 2017
  Želje, potrebe, očekivanja i zahtevi

  Želje, potrebe, očekivanja i zahtevi

  U svakodnevnom govoru ljudi ne ulaze dublje u analizu značenja pojedinih reči i pojmova, što može stvarati zabune u komunikaciji i imati značajne posledice na ponašanje i emocionalno reagovanje. Ljudi često izjednačavaju pojmove kao što su želje, potreba,…

  Read more
  • MAY 3, 2017
  Autizam

  Autizam

  Šta je autizam? Autizam je pervazivni razvojni poremećaj koji se najčešće manifestuje kroz načine na koje osoba komunicira i kako se odnosi prema drugim ljudima. Kada govore o autizmu, naučinici danas najčešće govore o autističnom spektru. To podrazumeva…

  Read more
  • MAY 3, 2017
  ADHD

  ADHD

  Hiperkinetski poremećaj sa poremećajem pažnje je najčešći razvojni problem koji se javlja u detinjstvu. Premda simptomi ADHD-a mogu biti prisutni i kod dece uzrasta od 2-3 godine, dijagnoza se najčešće postavlja pri polasku u školu zbog većih zahteva…

  Read more
  • MAY 2, 2017
  Anksioznost

  Anksioznost

  Uvod Anksioznost je normalno osećati u situacijama koje smatramo teškim ili pretećim. Ona nestaje kada se na situaciju naviknemo ili se ona promeni, ili mi jednostavno odemo. Ali, ako se osećate anksiozno stalno ili bez nekog očiglednog razloga, onda to zaista…

  Read more