• AUGUST 20, 2017
  Otpori u psihoterapiji

  Otpori u psihoterapiji

  Otpor je klijentovo ponašanje koje psihoterapeut označava kao antiterapeutsko. Šta to zapravo znači? Skoro svaki klijent koji dolazi na psihoterapiju je motivisan i želi da reši svoje probleme. Ali kod nekih klijenata pored autentične motivacije za rešavanje…

  Read more
  • AUGUST 19, 2017
  Kognitivno bihejvioralna psihoterapija

  Kognitivno bihejvioralna psihoterapija

  Bihejvioralne i kognitivne psihoterapije su psihološki pristupi zasnovani na naučnim principima i prema rezultatima istraživanja efikasni u tretiranju širokog opsega problema. Klijent i terapeut nastoje da identifikuju i shvate klijentove probleme preko odnosa…

  Read more
  • AUGUST 18, 2017
  Šta je psihoterapija?

  Šta je psihoterapija?

  Osoba koja želi znati: Šta je psihoterapija? Psihoterapeut: Rad na sebi. Osoba koja želi znati: Šta to znači? Psihoterapeut: Svako ima potencijal koji je dobio svojim rođenjem. Uspevamo ga razviti više ili manje pa smo tako više ili manje zadovoljni…

  Read more
  • AUGUST 17, 2017
  Šta radi psihoterapeut?

  Šta radi psihoterapeut?

  Psihoterapeuti mogu biti osobe uglavnom iz ‘pomagačkih’ struka: psihijatri, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, defektolozi… Da bi postali psihoterapeuti, prolaze dubinsku i iskustvenu četvorogodišnju posdiplomsku obuku. Uče kako razgovarati sa klijentima,…

  Read more