Online psihoterapija, da ili ne?

Online psihoterapija, da ili ne?

Kao i svaka oblast koja se kao takva u savremenom dobu razvija i napreduje, psihoterapija se sreće sa još jednim izazovom. Naime, brojna sredstva komunikacije digitalnog doba su pred nama i omogućavaju nam da jedni drugima budemo bliži i na najbrži način…

Read more