Kognitivno bihejvioralna psihoterapija

Kognitivno bihejvioralna psihoterapija

Bihejvioralne i kognitivne psihoterapije su psihološki pristupi zasnovani na naučnim principima i prema rezultatima istraživanja efikasni u tretiranju širokog opsega problema. Klijent i terapeut nastoje da identifikuju i shvate klijentove probleme preko odnosa…

Read more