Autizam

Autizam

Šta je autizam? Autizam je pervazivni razvojni poremećaj koji se najčešće manifestuje kroz načine na koje osoba komunicira i kako se odnosi prema drugim ljudima. Kada govore o autizmu, naučinici danas najčešće govore o autističnom spektru. To podrazumeva…

Read more