Bipolarni poremećaj

Bipolarni poremećaj

Šta su bipolarni poremećaji? Bipolarni poremećaji su se ranije nazivali „manično-depresivnom psihozom“. Kao što starije ime i sugeriše, osoba sa bipolarnim poremećajem će imati ozbiljne promene raspoloženja. Ove promene obično traju nekoliko nedelja…

Read more