Osoba koja želi znati: Šta je psihoterapija?

Psihoterapeut: Rad na sebi.

Osoba koja želi znati: Šta to znači?

Psihoterapeut: Svako ima potencijal koji je dobio svojim rođenjem. Uspevamo ga razviti više ili manje pa smo tako više ili manje zadovoljni sobom, svojim izborima i životom.

Osoba koja želi znati: Šta ako osoba ne želi raditi na sebi?

Psihoterapeut: To je sasvim u redu ako je osoba zadovoljna. Ako je nezadovoljna svojim životom, imaće problem. Mi imamo mogućnost izabrati razvijati nama dati potencijal ili ga ignorisati. Ignorisanje vodi nezadovoljstvu. Dugotrajno potisnuto nezadovoljstvo rezultira fizičkom ili psihičkom bolešću.

Osoba koja želi znati: Koja je uloga psihoterapeuta?

Psihoterapeut: Uloga psihoterapeuta je pomoći osobi da što više razvije svoj potencijal, uspostavi kvalitetniji odnos sa sobom. Svi odgovori se nalaze u nama samima.

Osoba koja želi znati: A šta sa odnosima sa drugima?

Psihoterapeut: Tek kada imamo dobar odnos sa sobom, kada razumemo sebe i svoje potrebe, moći ćemo uspostaviti i kvalitetniji odnos s drugima i lakše rešavati svakodnevne životne probleme.

Osoba koja želi znati: Želite reći da za kvalitetne odnose s drugima trebamo raditi na sebi?

Psihoterapeut: Upravo tako. Možda zvuči kontradiktorno, ali je tako. Druge ne možemo menjati. Dovoljan je izazov menjati sebe. Kada se mi postavljamo drugačije, i drugi se prema nama postavljaju u druge pozicije. Ako to uporedite sa šahom, možda će vam biti jasnije. Jedan protivnikov potez utiče na vaš sledeći potez. I vi birate da se postaviti u odnosu na ono što je odigrao vaš protivnik.

Osoba koja želi znati: Ponekad upadnem u neku krizu. Generalno nisam tako loše. Treba li mi psihoterapeut?

Psihoterapeut: Psihoterapeut može biti sigurna luka u krizi, podrška i pomoć, a verovatno će se samim tim skratiti vreme trajanja krize i učiniti je podnošljivijom za tebe i osobe oko tebe.

Osoba koja želi znati: Ok, hvala na razgovoru, možda navratim…

Psihoterapeut: Biće mi drago…

Leave a reply