U sopstvenoj pećini (ili kako sam prvi put otišao na terapiju)

U sopstvenoj pećini (ili kako sam prvi put otišao na terapiju)

Sam… Nisam bio siguran ni koji je dan. Jedino sam znao da ne mogu više ovako. Sve sam probao. Kako sam pokušavao da budem dobar svojima, nisam uspevao. Uvek isto. Niko me nije razumeo. Prijatelji su mi nudili alkohol da bih se opustio. I napio sam se. Puno…

Read more