• SEPTEMBER 1, 2017
  Emocionalni život osoba koje nisu u emotivnoj vezi

  Emocionalni život osoba koje nisu u emotivnoj vezi

  Da li ste se ikada zapitali kakav je emocionalni život osoba koje iz nekog razloga nisu u emotivnoj vezi? Da li ste razmišljali o tome da te osobe možda doživljavaju više tuge, i imaju osećaj da su usamljene, dok ljudi u romantičnim, emotivnim vezama, naročito…

  Read more
  • AUGUST 20, 2017
  Otpori u psihoterapiji

  Otpori u psihoterapiji

  Otpor je klijentovo ponašanje koje psihoterapeut označava kao antiterapeutsko. Šta to zapravo znači? Skoro svaki klijent koji dolazi na psihoterapiju je motivisan i želi da reši svoje probleme. Ali kod nekih klijenata pored autentične motivacije za rešavanje…

  Read more
  • AUGUST 19, 2017
  Kognitivno bihejvioralna psihoterapija

  Kognitivno bihejvioralna psihoterapija

  Bihejvioralne i kognitivne psihoterapije su psihološki pristupi zasnovani na naučnim principima i prema rezultatima istraživanja efikasni u tretiranju širokog opsega problema. Klijent i terapeut nastoje da identifikuju i shvate klijentove probleme preko odnosa…

  Read more
  • AUGUST 18, 2017
  Šta je psihoterapija?

  Šta je psihoterapija?

  Osoba koja želi znati: Šta je psihoterapija? Psihoterapeut: Rad na sebi. Osoba koja želi znati: Šta to znači? Psihoterapeut: Svako ima potencijal koji je dobio svojim rođenjem. Uspevamo ga razviti više ili manje pa smo tako više ili manje zadovoljni…

  Read more