Slaviša Savić

Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Nišu 2013 i stekao zvanje Profesor filozofije, 2001 – 2013 Student Geštalt studija Beograd, evropski akreditovan institut iz oblasti psihoterapije. Sve vreme radio sa svojim supervizorima u Beogradu, stekao preko 200 sati rada sa decom bez roditelja. Stalni psihoterapeut Centra za psihološku edukaciju “Radost Života”.

Specijalnost Geštalt terapija
Diploma Diplomirani filozof
Ekspertiza
  • Geštalt terapija
  • Licenciran za rad sa decom
Adresa Sremska 26/10, 18000 Niš
Kontakt slavisa@radostzivotanis.com

Usluge

Stalni psihoterapeut Centra za psihološku edukaciju. Specijalizovao Geštalt terapiju.Sertifikovani psihoterapeut GPTIM Malta.

Edukacija

Geštalt studija BeogradPsihoterapeut

Diploma o stečenoj kvalifikaciji geštalt psihoterapeuta

Filozofski Fakultet NišProfesor

Stekao zvanje: Profesor filozofije na filozofskom fakultetu u Nišu

Viša Tehnička škola za industrijski menadžment Kruševac

Stekao zvanje Inžinjera industrijskog menadžmenta – smer mala privreda

RADOST ŽIVOTA

Prestani razmišljati o svojim granicama, počni otkrivati svoje mogućnosti.