Miroslav Milinović

Diplomirani psiholog sa višegodišnjom praksom u psihoterapiji koju razvija pod mentorstvom Prof. Dr. Jezdimira Zdravkovića. Pored osnovnog zanimanja u VS, obaveza kao porodičnog čoveka, u posvećenosti radu sa klijentima, nalazi I veliko zadovoljstvo u bavljenju sportom. Psihoterapiju doživljava kao granu psihologije koja daje konkretne rezultate u poboljšanju kvaliteta života čoveka. Direktor i osnivač Centra za psihološku edukaciju “Radost Života”

Specijalnost Kognitivno bihejvioralna terapija
Diploma Mаster аkаdemske studije psihologije
Ekspertiza
  • Sertifikovani klinički psiholog
  • Trener asertivnosti
  • Terapija KBT
Adresa Sremska 26/10, 18000 Niš
 Kontakt  miroslav@radostzivotanis.com

Usluge

Stalni psihoterapeut Centra za psihološku edukaciju. Specijalizovao Kognitivni bihevioralna terapija i Sertifikovani klinički psiholog. Direktor i osnivač Centra za psihološku edukaciju “Radost Života.

Edukacija

Filozofskom fakultetuMaster

Odbrana master rada sa temom:

“Crte licnosti kao prediktori prokrastinacije i pojedinih aspekata mentalnog zdravlja kod studenata”

Udruženje KBT NišKBT Licenca

Položio za trenera asertivnosti

Ministarstvo zdravlja RSPsiholog

Položio državni ispit u Ministarstvu Zdravlja Republike Srbije.

Diplomirao na Filizofskom fakultetuPsiholog

Diplomirao na Filozofskom fakultetu, diplomirani psiholog

RADOST ŽIVOTA

Prestani razmišljati o svojim granicama, počni otkrivati svoje mogućnosti.