U prostorijama FK ‘’ TIMOK” Zaječar održana je u saradnji sa UG”Radost Života” Niš, interesantna tribina o povezanosti psiholoških aspekata roditeljstva i sportskih dostignuća dece i adolescenata.Prisustvom velikog broja roditelja i mladih spotista kao veoma intenzivnim interaktivnim učešćem u predavanju predsednika UG ”Radost Života” Niš dip.psih – psihoterapeuta Miroslava Milinovića pokazala se važnost teme i problematike teme. Rukovodstvo ovog relativno malog kluba je vrlo entuziastično u pokušaju vraćanja kluba na mesto koje je nekada imalo. Saradnja sa psihologom je samo početak inicijativa i akcija u procesu afirmacije mladih sportista u životu i takmičenju pa bi veća podrška grada i države bila izuzetno korisna.

Leave a reply